Občanům z rodinných domů, kteří již mají k využívání nádoby na papír, plast, a kterým dne 6.5.2024 (termín 1.svozu papíru, dle svozového kalendáře) svozová firma svoz neprovedla, bude proveden svoz náhradní a to v pondělí 20.5.2024. Prosíme tedy o přistavení nádob jak na plast, tak i na papír, které chcete nechat vyvézt.

Děkujeme za pochopení