Aktuality

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací dle schváleného „Programu pro poskytování dotací na volnočasové aktivity a na poskytování sociálních služeb v roce 2023” Lhůta pro podání žádostí od 23.12.2022 do 31.1.2023. Formuláře žádostí najdete v přílohách dokumentu „Program - Granty 2023" zveřejněného na úřední desce města Břidličná dne 22.11.2022. Žádosti předkládejte na podatelnu MěÚ Břidličná. Grantový výbor Zastupitelstva města Břidličná vypracuje návrh poskytnutí dotace do 28.2.2023.

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.

Dny urologické prevence pořádá Urologické oddělení krnovské nemocnice ve spolupráci s Nadačním fondem Muži proti rakovině. Akce zaměřená na prevenci a osvětu se uskuteční v úterý 22. 11. 2022 a ve středu 23. 11. 2022 vždy 09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 v prostorách urologické ambulance.

Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou ČR v minulých letech.
Také v roce 2023 bude sbírka pokračovat a kromě statických kasiček, umístěných na tradičních místech (na obecních úřadech a v obchodech), budete moci v období od 1. do 15. ledna opět potkat v ulicích bájné tři krále.

V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku organizuje již sedmým rokem Charita sv. Martina – pobočka Charity ČR a do sbírky v našem regionu se každým rokem zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek, kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.

Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným a seniorům v obcích a městech našeho regionu – na nákup zdravotnických pomůcek a zkvalitnění zavedené pečovatelské a ošetřovatelské služby – domácí péče. Terénní služby pečují o seniory a dlouhodobě nemocné a umožňují jim zůstat i přes často špatný zdravotní stav co nejdéle ve svých domácnostech.

ZAČNĚTE S NÁMI ROK DOBRÝM SKUTKEM!

Moc děkujeme.

Charita sv. Martina – pobočka Charity ČR

14.11.2022

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Břidličná  složilo slib všech 15 nově zvolených zastupitelů města. Do vedení města byli znovu zvoleni Miroslav Kladníček jako starosta a Jana Kladníčková jako místostarostka.

1.11.2022

Během září 2022 až července 2023 bude v Břidličné probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní společně s více než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.

Vzhledem k vývoji na trhu s energiemi, zejména významné nárusty cen plynu, uhlí v průběhu roku a obecně dalších nákladů z důvodu inflace, které se promítají do ceny tepla předpokládáme, že skutečná cena tepla za rok 2022 bude ve výši:

Cenová lokalita Břidličná I. (plynové kotelny Tovární a Jesenická) – 899,-Kč + 10%DPH

Cenová lokalita Břidličná II.  (domovní kotelna Slunečná- uhlí) - 595,-Kč + 10% DPH

Cenová lokalita Břidličná III. (domovní kotelna Vajglov 48-49 - uhlí) – 629,-Kč + 10% DPH

V souladu s Cenovým rozhodnutím ERU bude skutečná cena stanovena na základě skutečně vynaložených nákladů na výrobu a rozvod TE a dodávce tepla. Ve vyúčtování za rok 2022 bude uvedena pouze jedna cena.

Návrh SoD.pdf
19.10.2022

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí,  přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo,  k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jakožto provozovatele distribuční soustavy.  
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 3 energetického zákona, v platném znění). Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. 

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete ZDE

2593480306.pdf
13.10.2022

S mobilními infocentry a propagací destinačního managementu turistické oblasti Jeseníky-východ vyrazil Euroregion Praděd do terénu na různá místa česko-polského příhraničí. Prezentoval se také na gastrofestivalech, čeká ho návštěva veletrhů cestovního ruchu.

11.10.2022
Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

27. 11. 2022 05:16
svátek má Xenie

Počasí Břidličná - Slunečno.cz