Aktuality

26.11.2020

Tajemnice Městského úřadu Břidličná vydává v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru.

Místo výkonu práce: Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná.

Lhůta pro podání přihlášky: do 30. listopadu 2020 do 16:00 hodin 

Předpokládaný nástup: 4.1.2021 nebo dle dohody

výběrové řízení vedoucí fin.odb.pdf
23.11.2020

Rozsvícení vánočního stromu bude 29.11.2020 v 16.30 hodin letos bohužel bez přítomností občanů města.

Informace, které poskytuje Rýmařovu krizový štáb, je možno s ohledem na současnou právní úpravu ochrany osobních údajů zveřejňovat pouze na úrovni obce s rozšířenou působností (tj. součet Rýmařov + 10 okolních obcí).

20.11.2020

Vláda s účinností ode středy 28. října 2020 od 00:00 do pátku 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakázala volný pohyb osob na celém území České republiky.

4.11.2020

Vláda České republiky prodloužila  nouzový stav, který byl původně vyhlášen od 30. září 2020 na 30 dnů, až do  20. listopadu 2020.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky udělila s tímto opatřením souhlas v pátek 30. října. Veškerá opatření, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

4.11.2020

Městský úřad Břidličná na základě usnesení vlády ČR č.994 ze dne 8.10.2020 s účinností od 12.10.2020 do odvolání zavádí pro veřejnost opatření

V dnešních dnech, možná více než kdykoliv jindy, je důležité, aby lidé našli své stabilní pracovní místo a vymanili se tak z nejistoty a potenciálního ohrožení z jeho možné ztráty. Proto jsme rádi, že Vám můžeme představit projekt Moje místo v MSK, který má za úkol pomáhat lidem a propojovat firmy mezi sebou při řešení propouštění a náboru nových zaměstnanců. 

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí 19. října 2020 vydalo nové mimořádné opatření, kterým nařizuje nošení roušek nejen ve vnitřních prostorech staveb a v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti, v přístřešku a v čekárně veřejné dopravy, ale i v motorových vozidlech a venku, a to od středy 21. října 2020 od 00:00.

21.10.2020

Ministerstvo zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19  nařídilo všem osobám nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • v prostředcích veřejné dopravy,
  • na nástupišti, v přístřešku a v čekárně veřejné dopravy.
14.10.2020

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

14.10.2020

Vláda České republiky rozhodla v souvislosti s epidemií koronaviru o přijetí krizových opatření, která jsou účinná od středy 14. října 2020 do 3.listopadu 2020.

13.10.2020
Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

26. 11. 2020 12:41
svátek má Artur

Počasí Břidličná - Slunečno.cz