Aktuality

Navrhovaný objekt se nachází na pozemcích v okrajové části města po pravé straně ulice Šternberská ve směru na obec Vajglov před zahrádkářskou kolonií. Provoz objektu je dán účelovostí a bude využíván pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů – typ jednotky JPO II/1, což znamená dle speciálního předpisu: základní počet členů 12 osob, počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky 4 osoby. Objekt je obdélníkového tvaru se sedlovou střechou se vstupem do objektu ze štítové východní strany. Část objektu s garážemi je jednopodlažní, administrativně užitná část je dvoupodlažní.V 1np objektu bude ze vstupního zázemí umístěna provozní část se šatnami s hygienickou smyčkou a prostor pro praní a sušení pracovních oděvů, dále pak  průchod do garáže s přístupem do chemické dílny a skladu. Ze vstupního zádveří je v podschodišťovém prostoru umístěna technická místnost s plynovým kotlem. Z garáže  bude přístupná strojní dílna a věž na sušení hadic s elektrickým vrátkem. 2np objektu obsahuje kancelář velitele JPO, ložnice, místnost pro odbornou přípravu, kychyňka a sociální zařízení pro muže a ženy.

Projekt  řeší výstavbu spojovací komunikace mezi silnicí III/37021 (ve směru Břidličná-Vajglov) a místní komunikací na ul. Hřbitovní.  Tato komunikace bude zároveň příjezdovou komunikací k plánované stavbě požární zbrojnice.

Součástí projektu jsou další stavební objekty:

SO 301 - řeší prodloužení stávajícího vodovodního řadu ve správě spol. VaK Bruntál pro možnost zajištění napojení požární zbrojnice na veřejný vodovod. 

SO 302 - řeší výstavbu nové stoky splaškové kanalizace s napojením na stávající stoku Břidličná -Vajglov ve správě spol. MOS Břidličná s.r.o. pro možnost zajištění odkanalizování požární zbrojnice.

SO 501 – řeší prodloužení plynovodu k hasičské zbrojnici.

Lhůta pro podání žádostí: od 01.12.2021 do 15.01.2022. Vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu města Břidličná, jsou určeny na podporu volnočasových aktivit a poskytování sociálních služeb. Celková výše finančních prostředků je limitována objemem finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města pro rok čerpání dotace. Žádosti o dotace jsou posuzovány Grantovým výborem zřízeným Zastupitelstvem města Břidličná. Schválení dotací a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města je v kompetenci Zastupitelstva města Břidličná. O dotaci mohou žádat právnické i fyzické osoby, spolky, příspěvkové organizace a jiné subjekty se sídlem (adresou), nebo působností na území města Břidličná.

 4. prosince promítala ZUŠ Rýmařov  v Břidličné při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku animovaný film ADVENT?ADVENT! na stěnu městského úřadu.  Film pojednává o tradicích v době adventu, o tradicích současných  i zapomenutých. Na filmu se podílelo okolo 70 žáků  a také 10 seniorek , které navštěvují Akademii pro seniory při ZUŠ Rýmařov. Film je  vytvořen pomocí klasické animace a je v něm více než 3000 fotografií. Jednotlivé scény jsou tvořeny technikou papírové koláže. Na tvorbě filmu se podílely  téměř všechny děti, které navštěvují výtvarný obor ZUŠ na pobočce v Břidličné. Odkaz na film:ZDE

29.12.2021

Vážení občané,

Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává dokument týkající se Kvality komunikace s občany. Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní a zabere Vám maximálně 5 minut času. Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit jako podklad pro zlepšení komunikace s veřejností na území Rýmařovska. Dotazník je nezbytnou součástí projektu, v rámci kterého si naše obce chtějí pořídit elektronické úřední desky, nové weby, mobilní rozhlas apod. Odkaz na dotazník ZDE

22.12.2021

Úsměv na tváři zdravotníků krnovské nemocnice vyčarovala v pondělí ráno rozměrná plachta, kterou neznámý autor umístil na plot nemocnice. Stojí na něm: „Naši milí krnovští zdravotníci DĚKUJEME! …a držte se, myslíme na Vás.“

14.12.2021

Krnovská nemocnice přesunula očkovací centrum do nových prostor, které se nachází v budově bývalé lékárny /při vstupu do nemocnice/. Zájemce o očkování tam obslouží od 1. prosince. Další důležitou informací je, že vchod do očkovacího centra je z vnitřní strany areálu nemocnice! „Očkovací centrum jsme přemístili do vhodnějších prostor ke vstupu do nemocnice. Lidé tak nebudou muset složitě parkovat v areálu a budou moci pohodlně přijít z venkovního parkoviště. Stejně tak, když přijedou lidé k nemocnici autobusem MHD, najdou očkovací centrum z protilehlé strany objektu, kde funguje naše odběrové místo. Obě pracoviště mají samostatné vchody a jsou rozdělena přepážkami,“ uvedl mluvčí nemocnice Jiří Krušina. V původním očkovacím centru, které bylo v ambulanci dětského pavilonu se v příštích týdnech doočkují lidé, kteří čekají na druhou dávku vakcíny. Následně zde budou očkovat pouze děti do 15 let. Zaregistrované zájemce o první či třetí posilovací dávku zdravotníci naočkují v nových prostorách. V příštím roce pak i všechny, kteří čekají na druhou dávku vakcíny. Očkovací centrum bude v provozu ve všední dny od 07:20-10:40 hodin a 12:00-14:00 hodin. V SZZ Krnov bylo v posledních týdnech pravidelně naočkováno okolo 500 zájemců. „Jen v pondělí se k očkování zaregistrovalo přes 1000 lidí. Tito nově registrovaní budou naočkováni v příštích dnech již v nových prostorách,“ dodal Krušina. Očkovací centrum SZZ Krnov 1, 2, 3 – Očkovací centrum SZZ Krnov bylo přesunuto do budovy bývalé lékárny. Vchod do očkovacího centra je z vnitřní strany areálu nemocnice.

1.12.2021

Vysoký počet pacientů hospitalizovaných s Covid-19 donutil vedení krnovské nemocnice k zastavení veškeré plánované operativy. „Minulý rok na podzim patřila ortopedie mezi první oddělení, která jsme nechali proměnit v covidovou jednotku. Letos jsme naopak zvolili opačnou strategii a po plicním oddělení /interní JIP, ARO/ jsme uzavřeli lůžkovou rehabilitaci. Ortopedii jsme se snažili udržet co nejdéle, aby se neprodlužovala čekací doba na výměnu kloubů /která se kvůli loňskému omezení operativy protáhla z 8 na 20 měsíců/. Bohužel, situace je natolik vážná, že potřebujeme další lůžka a k nim personál. Z toho důvodu jsme plánované ortopedické i chirurgické výkony zastavili,“ informoval ředitel krnovské nemocnice MUDr. Ladislav Václavec, MBA, který počítá s tím, že nemocnice bude v následujícím období poskytovat akutní péči a v chodu udrží i většinu ambulancí.

Erb Města Břidličná

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon:554 773 536
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz
DS: f5rbfaq

IČ: 00295906, DIČ:CZ00295906
zobrazit podrobný kontakt

Úřední hodiny

PO: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00
ST: 08:00 - 11:30, 13:00 - 17:00

Mimo úřední hodiny, pouze po předchozí domluvě.

26. 1. 2022 11:17
svátek má Zora

Počasí Břidličná - Slunečno.cz