Do vyčerpání zásob platí ještě možnost podání žádosti o nádoby na papír a plast ( 240 l ) k rodinným domům. 

Jak požádat:

  1. osobně na podatelně MěÚ
  2. na email podatelna@mu-bridlicna.cz

v obou případech je nutno uvést:

  • adresu (kde budou nádoby využívány),
  • jméno, příjmení žadatele, kontakt na mobil a na email.

Na základě těchto údajů Vám bude vystavena do 5 pracovních dnů smlouva o zápůjčce a následném darování nádob, kterou svým podpisem na podatelně MěÚ potvrdíte. Poté budou nádoby označeny jménem a adresou žadatele a jakmile je svozová firma (pro Břidličnou – Marius Pedersen) očipuje, budou postupně rozvezeny na dané adresy.

Předpokládaný 1.svoz těchto nádob je nastaven na měsíc květen 2024.Svoz bude probíhat 1 x měsíčně s tím, že svezeny budou nádoby, které si v den svozu umístíte ke komunikaci (samozřejmě až po naplnění nádoby).Přesné datumy svozů budou zveřejněny do konce měsíce dubna. S rozjezdem této služby bude ukončen svoz pytlů s plasty od rodinných domů (každé 1. pondělí v měsíci provádí MOS, s.r.o). Poté dojde také k redukci nádob na papír a plast (1100 l) ze sběrných míst v oblasti rodinných domů.Pokud si tedy domácnosti rodinných domů nezajistí tyto nádoby, budou mít možnost tento druh odpadu odevzdat dále jen na sběrném dvoře nebo na nejbližším sběrném místě.