Dotace Nová zelená úsporám Light je určená pro nízkopříjmové domácnosti, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí na podporu úspor energie v rodinných domech. Tato dotace může být využita na opatření, jako je zateplení fasády, střechy, stropu pod půdou a podlahy na zemi nebo nad nevytápěným suterénem, na výměnu oken a vchodových dveří do vytápěného prostoru a na termický nebo fotovoltaický ohřev vody. 

Žadatel musí splňovat základní podmínky:

  1. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytu v bytovém domě nebo člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě.
  2. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní nebo invalidní důchod 3. stupně.
  3. Žadatel v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané domácnosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
  4. Žadatel v období mezi 12.9.202 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). 

Pro více informací ohledně dotace NZÚL neváhejte kontaktovat pracovníky kanceláře MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na telefon +420 554 254 308 nebo +420 554 254 309.