V září loňského roku jsme vás informovali o změnách, které v našem městě chystáme. 

Jako první krok jsme zavedli evidenci směsného komunálního odpadu (SKO), a proto každou nádobu (u rodinných i panelových domů, podnikatelů) postupně označujeme RFID čipy. Při každém svozu bude nádoba s čipem načtena a tato informace bude uložena v evidenčním systému, který obsluhuje město a svozová společnost. Znovu připomínáme a prosíme vás, abyste své nádoby viditelně označili číslem popisným (samolepkou, nástřikem), aby pracovníci při označování věděli, ke kterému domu nádoba patří.