V souladu s příslušným ustanovením Kupní smlouvy o dodávce a úhradě tepla, včetně přílohy Cenové ujednání ke kupní smlouvě Vám oznamuji, že předběžně kalkulovaná cena tepla pro r. 2023 ve výši 1184,74,Kč +10% DPH/GJ bude od 1.5.2023 snížena o 138,44,-Kč + 10% DPH = 151,92,-Kč/GJ. Nová, předběžně kalkulovaná cena za tepelnou energii bude 1046,63,-Kč + 10% DPH/GJ. Ke snížení předběžné kalkulované ceny dochází v cenové lokalitě Břidličná I. tj. tepelná energie dodaná z plynových kotelen na ul. Tovární a ul. Jesenická. Zároveň se snížením ceny za tepelnou energii bude provedena úprava záloh od 1.5.2023. Nová výše záloh za tepelnou energii je uvedena v příloze tohoto oznámení.* 
( *V případě odběratelů platících měsíční zálohy.)Důvodem snížení ceny za tepelnou energii je snížení ceny zemního plynu z důvodu nadprůměrné teplé zimy, nižší spotřebě energií a stabilní dodávky LNG plynu do Evropy.