Skončil česko-polský projekt, který podpořil správnou praxi při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie. Euroregion Praděd připravuje Fond malých projektů a podílí se na profesionalizaci Asociace Euroregionů České republiky. 

Euroregion Praděd se aktivně zapojil do česko-polského projektu „Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie“. Cílem bylo vytvořit komunikační platformu, na které bude probíhat výměna zkušeností se zvládáním pandemie v jednotlivých oblastech výkonu veřejné správy. Projekt se zabýval také implementací nových technologií a postupů, které by měly přispět ke zvýšení připravenosti a schopnosti partnerů projektu zajišťovat své úkoly vůči obyvatelům a návštěvníkům příhraničí,“ popsala výsledky projektu ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová. Projekt probíhal od poloviny roku 2021 do konce března 2023.