Elektrozařízení jsou všude kolem nás, staly se nedílnou součástí našich domovů. Slouží nám dlouho, když ale doslouží, je potřeba zajistit jejich recyklaci. Ekologickým zpracováním získáme nejen cenné druhotné suroviny, ale také eliminujeme únik toxických látek do okolního prostředí.

Elektrozařízení mohou obsahovat celou řadu nebezpečných látek, např. rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty, bromované zpomalovače hoření, chrom, kobalt apod. Tyto látky mohou poškodit jak životní prostředí, tak lidské zdraví. Proto, když elektrozařízení doslouží, je potřeba odnést ho na místo zpětného odběru.