Oprava mostu vedeného pod ev.č. 37021 – Břidličná (přes řeku Moravici) bude zahájena dne 11.4.2023 od 8.00 hodin.

Vozovka v délce cca 60 m (přes most ev. č. 37021-1) zcela uzavřena a průjezd vozidel včetně autobusů hromadné dopravy nebude možný; chodci budou moci využít pouze lávku pro pěší. Doba ukončení do 4.10.2023.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, Správa silnic MSK. Zhotovitelem stavby vybraným na základě výběrového řízení bude firma  STRABAG a.s. Cena stavby je cca 19 mil. Kč. Objízdná trasa pro veškerou osobní a nákladní dopravu se stanovuje po silnicích  II/370 Břidličná, Velká Štáhle, Rýmařov, II/445 Rýmařov – Ondřejov, II/440 Albrechtice u Rým.– Vajglov, III/37021 Vajglov – Břidličná – obousměrně. 

Město Břidličná projednalo postup prací s investorem stavby a vzhledem k tomu, že nelze opravu provést jiným způsobem, žádáme občany o trpělivost a pochopení.