Výzva

k podání žádostí o poskytnutí dotací dle schváleného „Programu pro poskytování dotací na volnočasové aktivity a na poskytování sociálních služeb v roce 2023”

Lhůta pro podání žádostí od 23.12.2022 do 31.1.2023

Formuláře žádostí najdete v přílohách dokumentu „Program - Granty 2023" zveřejněného na úřední desce města Břidličná dne 22.11.2022.

 

Žádosti předkládejte na podatelnu MěÚ Břidličná.

 

Grantový výbor Zastupitelstva města Břidličná vypracuje návrh poskytnutí dotace do 28.2.2023.