Česko-polská cesta povede po bruntálském regionu

BRUNTÁLSKO, NYSA | Dvě organizace zahájily společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“. V rámci přeshraniční spolupráce ho realizují Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Zapojena jsou obě jejich zpravodajství – STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie.

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne v loňském roce uzavřely mezi sebou memorandum o česko-polské přeshraniční spolupráci. Jejich aktivity se soustředí na podporu a propagaci obou regionů v rámci zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. Obě organizace zahájily společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A. Stalo se tak na Česko-polském pracovním setkání u Niské přehrady v pátek 25. února 2022.

„Součástí pracovního setkání na polské straně hranice, kde jsme probírali dílčí úkoly v rámci realizace projektu, jsme zároveň vyhlásili fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“. Od této doby až do podzimu bude možné do soutěže zasílat fotografie ze zajímavých lokalit. Na konci roku nás čeká slavnostní závěrečný večer s vyhodnocením projektu a vyhlášením výsledků fotografické soutěže,“ přiblížila realizaci projektu ředitelka Studia STA – multimediální agentury o.p.s. a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko Zdeňka Spurná.

Projekt podpoří česko-polskou spolupráci, rozvoj měst a obcí v oblasti kulturních a společenských tradic a zvyků, spolupráci mezi oběma organizacemi. „Během roku se bude pracovat na šesti výstupech z atraktivních a destinačních míst v našem regionu, a to formou multimediálních aktivit na české i polské straně,“ pokračovala ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.

Během této činnosti bude probíhat aktivní spolupráce a komunikace mezi zástupci české i polské strany. „Jsme velmi rádi za společné partnerství a zapojení se do aktivit projektu. Budeme se tak spolupodílet nejenom na propagaci zajímavých míst, ale i prohlubovat česko-polské přátelství a překonávat jazykové bariéry mezi českým a polským jazykem,“ v závěru dodal v rámci zahájení projektu prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.