Projekt  řeší výstavbu spojovací komunikace mezi silnicí III/37021 (ve směru Břidličná-Vajglov) a místní komunikací na ul. Hřbitovní.  Tato komunikace bude zároveň příjezdovou komunikací k plánované stavbě požární zbrojnice.

Součástí projektu jsou další stavební objekty:

SO 301 - řeší prodloužení stávajícího vodovodního řadu ve správě spol. VaK Bruntál pro možnost zajištění napojení požární zbrojnice na veřejný vodovod. 

SO 302 - řeší výstavbu nové stoky splaškové kanalizace s napojením na stávající stoku Břidličná -Vajglov ve správě spol. MOS Břidličná s.r.o. pro možnost zajištění odkanalizování požární zbrojnice.

SO 501 – řeší prodloužení plynovodu k hasičské zbrojnici.

Dodavatel akce: BERKASTAV s.r.o., Bruntál

Cena díla bez DPH: 5 734 620,69 Kč

Veřejná zakázka zveřejněna:ZDE