Co je Moje místo v MSK? 

Projekt, který vznikl na podporu zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v rámci situace spojené s pandemií Covid-19 a je určen pro všechny zde žijící a podnikající. Fungovat začal v září 2020 a do dnešního dne prošlo našimi službami asi 370 lidí z různých koutů kraje. Naše služba spolupracuje s více než 220 firmami z MSK, které jsou v aplikaci registrovány a které provedly více než 150 poptávek po nabízených profesích.

Moje místo v MSK se skládá ze 2 základních služeb, které jsou spolu částečně propojeny. První službou je profesní poradenství, kdy osoba, která je ohrožena ztrátou zaměstnání, uvažuje nad změnou práce, či je nezaměstnaná, a má možnost využít poradenských služeb online či osobně. Poradenství přizpůsobujeme na míru klienta, nabízíme širokou škálu služeb, například kariérové poradenství, pomoc při hledání a zprostředkování zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či konzultaci životopisu. Tato služba je určená jak všem osobám v Moravskoslezském kraji, které uvažují o dobrovolné či nucené změně povolání, tak je tato služba určena firmám, které jsou nuceny propouštět a nemají kapacity provádět tyto služby samy.

Druhou službou v rámci tohoto projektu je online aplikace pro firmy (Chytrý matching). Podstatou této služby je, že pokud je firma nucena propouštět své zaměstnance, tak v rámci tohoto nástroje může dané osoby nabídnout ostatním firmám. V ideálním případě si tak propouštěného pracovníka poptá firma, která naopak řady svých zaměstnanců rozšiřuje. Pracovník tak plynule přechází z jednoho zaměstnání do druhého, a to bez nutnosti registrace na úřadu práce a nedochází tak ke vzniku nezaměstnanosti. Tato služba se snaží vzniku nezaměstnanosti aktivně předcházet. Tato služba je tak určena pro firmy, a to jak pro ty, které propouštějí, tak také pro firmy, které naopak stavy rozšiřují.

Propojení obou služeb je v tom, že osoba, která se zaregistruje do profesního poradenství může být nabízena také v rámci online aplikace, kdy tuto osobu administrujeme my. Hlavní devizou projektu je, že je to pro všechny zúčastněné zdarma.

 

FAQ

S čím mi Moje místo může pomoci? 

Bavíme se zde o individuální „zakázce“ pro klienta. Vždy se ptáme, s čím konkrétním jim můžeme pomoci. Někdy je to pomoc s tím, jak napsat životopis, motivační dopis, zorientovat se v tom co umí a kde mohou práci hledat. Jindy zase zprostředkování pracovních nabídek, ale také povzbuzení, posílení sebedůvěry, nový pohled na věc, či schopnost sebeprezentace.

 

Kdo stojí za touto službou? Kdo pomáhá klientům?

Služba je poskytována Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z. s. (MS PAKT), neziskovou organizací s jasným cílem pomoci obyvatelům regionu na trhu práce. Její know-how stojí kromě týmu profesionálních personalistů a psychologů na vlastních analyticích trhu práce a přímém propojení s více než dvěma sty firmami v Moravskoslezském kraji.

Náš tým je složený z personalistů, psychologů, odborníků v oblasti lidských zdrojů, kariérních poradců, expertů na vyhledávání pracovních nabídek.

 

Jaké rychle dostanu profesní poradenství? 

Samozřejmě záleží, co konkrétně Vás zajímá. Pokud zavoláte a jen se chcete na něco zeptat, dostanete odpověď ihned. Není potřeba se objednávat, naši poradci jsou dostupní a jsou připraveni jednat rychle.

Pro dlouhodobější spolupráci, která je tak dlouho, jak si přeje klient, se vyplní krátký dotazník (nebo jej za vás vyplní poradkyně) a zde si již plánujete schůzky dle povahy požadavku.

 

Jakou formou poskytujete služby v této době? 

Ze začátku probíhaly konzultace osobně, kdy jsme byli schopni v rámci kraje vyjet za klienty a potkat se s nimi. Nicméně díky aktuální situace způsobené pandemií nabízíme alternativní řešení jako je telefonní konzultace, online setkání, ale i emailová komunikace. Pro nás platí, že o podobě té služby rozhoduje klient.

 

Které jsou nejčastěji poptávané profese? 

Obecně se dá říct, že jsou to kvalifikované dělnické profese, jako obráběči, obsluha CNC strojů, zámečníci, řemeslníci, zedníci apod. Stále platí, že tohle jsou nejpoptávanější profese. Mezi dalšími profesemi, které jsou v našem region hodně poptávané, to jsou IT profese. 

 

Jak můžu o tuto službu požádat? 

Zavolat na telefonní linku 721 504 826, popř. navštívit stránky www.moje-místo.cz a vyplnit zde jednoduchý dotazník.