Upozorňujeme občany, že poplatek za komunální odpad za rok 2021 je splatný do 31.8.2021. Do tohoto data je potřeba mít poplatek uhrazen. Pokud si nejste jisti, zda máte poplatek uhrazen nebo potřebujete platební údaje, kontaktujte finanční odbor:

tel. číslo 554 773 532, email: polackova@mu-bridlicna.cz

případně podatelnu:

tel. číslo 554 773 536, email: podatelna@mu-bridlicna.cz

Rádi Vám vše potřebné sdělíme.

Vladimíra Poláčková, DiS., referentka finančního odboru