V rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ vyhlášeným Moravskoslezským krajem byla v roce 2020 podána žádost o dotaci na projekt „Vybudování hasičské zbrojnice projektová dokumentace“. Požadovaná výše dotace byla 220 000,- Kč a Moravskoslezský kraj ji poskytl z krajského rozpočtu. Cílem projektu bylo vypracování projektové dokumentace nové hasičské zbrojnice pro jednotku JSDH a SDH města Břidličná, na základě, které bude možné žádat o dotaci na vlastní realizaci stavby. Tento projekt má přispívat především k rozvoji v oblasti infrastruktury pro Integrovaný záchranný systém města a nejbližšího okolí.

Zástupcům města Břidličná velmi záleží na zlepšení podmínek a technickém zázemí pro místní zásahovou jednotku. Ve spolupráci se Sdružením obcí Rýmařovska byla vypracována žádost o dotaci a projekt by tak v budoucnu měl výrazně zkvalitnit prostory pro umístění požární techniky a vybavení.

Projekt byl spolufinancován z Moravskoslezského kraje.