Předmětem projektové dokumentace je oprava stávajícího chodníku  a výstavba nového na ulici Chalupnická a Šternberská . Součástí akce je také nová příjezdová účelová komunikace k parcele č. 455, která bude v šířce 6,0 m napojena sjezdem na silnici III/37021 prostřednictvím chodníkového přejezdu. Nový chodník a účelová komunikace jsou navrženy z betonové zámkové dlažby s jednostranným příčným sklonem 2,0 % v šířce dle místních podmínek, lemovány betonovými obrubníky. 

Dodavatel akce: K2 STAV s.r.o., Komenského 334/4, 785 01 Šternberk

Cena díla vč. DPH: 766 846, 83 Kč

Akce zveřejněna na profilu zadavatele:ZDE