!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!

 

Vážení zákazníci, 

návštěvou krytého bazénu v Břidličné nám dáváte najevo,

že splňujete podmínky nařízené vládou a MZ ČR,

a to že: 

Jste očkování proti Coronaviru 

Nebo jste prodělali nemoc Covid-19 a jste v ochranné lhůtě 

Nebo jste testováni a Váš negativní test na Covid-19 není starší než 72 hodin 

  

MY VÁS KONTROLOVAT NEHODLÁME. NEMÁME NA TO ZE ZÁKONA PRÁVO. 

A ANI NA TO NEMÁME ČAS A CHUŤ 

Přejeme Vám příjemný den a pozitivní mysl ????