Předmětem stavby je návrh stavební úpravy (obnovy) stávající místní komunikace ulice Nerudova včetně přilehlých zpevněných ploch, ploch pro kontejnery a chodníku. Součástí stavby je návrh nové parkovací plochy a přilehlého obratiště u Základní školy Břidličná. Místní komunikace je navržena v šířce 5,50 m a o celkové délce 371 m. Nová parkovací plocha včetně napojení obsahuje 16 parkovacích míst (2 x 8).

Zahájení prací: 12.4.2021

Dodavatel stavby: Kareta s.r.o., Bruntál

Rozpočet akce: 8 179 856,59 Kč vč. platné DPH

Zveřejněno na profilu zadavatele:ZDE