Vážení spoluobčané, 

vedení města apeluje na dodržování zpřísněných opatření v době nouzového stavu, která v naších podmínkách spočívají především v omezení pohybu na veřejnosti a nošení roušek popřípadě respirátorů v zastavěném území města. Musíme konstatovat, že se vyskytují případy, kdy občané tyto prostředky, zabraňující šíření viru COVID 19, nepoužívají a tím vystavují sebe, ale i své okolí možnosti nákazy touto chorobou. Uvědomme si, že jedině dodržováním těchto opatření se nám podaří eliminovat šíření této epidemie a budeme se moci vrátit opět k normálnímu způsobu života.