UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Stavební práce na akci byly zahájeny ve čtvrtek dne 4.6.2020.

Autobusové zastávky po dobu výstavby budou přemístěny do druhé poloviny autobusového nádraží, do prostoru, do kterého výstavba nebude zasahovat. Budou náležitě označeny.

Žádáme občany, aby od uvedeného data neparkovali svá vozidla na přilehlém parkovišti a neprocházeli označeným staveništěm.

Děkujeme za pochopení

Dodavatel akce: KARETA s.r.o. Bruntál

Rozpočet akce:  5 714 919 Kč bez DPH

Zahájení prací:  05/2020

Ukončení prací: 11/2020

Stavební povolení: vydáno dne 22.5.2020

Zveřejněno na profilu zadavatele: ZDE