Dodavatel akce: BERKASTAV s.r.o. Bruntál

Rozpočet akce: 3 236 749 Kč bez DPH

Zahájení stavebních prací: 05/2020

Ukončení prací:11/2020

Zveřejněno na profilu zadavatele:  ZDE