Zpracovatel projektové dokumentace: firma MR Design CZ s.r.o., jednatel společnosti: Roman Diehel, Ostrava Poruba

Cena projektové dokumentace: 786 500 vč. DPH

Termín předání: 28.2.2020

Smlouva o dílo zveřejněna na profilu zadavatele: ZDE