Projekt je zveřejněn na profilu zadavatele: zde

Předmět projektové dokumentace

Objekt, ve kterém jsou řešeny stavební úpravy, je v současnosti využíván jako zdravotní středisko. V objektu se nacházejí ordinace jednotlivých lékařů. Je zde gynekologická ordinace, ordinace praktického lékaře, ordinace dětského lékaře a zubní ordinace. Dále se zde nacházejí prostory pro skladování a kancelář. Stavebními úpravami se nijak nezmění účel užívání stavby ani základní kapacity funkčních jednotek.

Účelem těchto stavebních úprav jsou opravy poškozených konstrukcí a prvků. Jedná se o udržovací práce, předmětem kterých bude výměna střešní krytiny, nátěr fasády, vytvoření drenáže kolem objektu, výměna oken a další drobné stavební úpravy.