Rádi bychom Vás informovali, že školní výuka 27.11. bude probíhat dle rozvrhu a škola bude otevřená. Vzhledem k tomu, že fincování nepedagogických pracovníků je skutečně nedostatečné a podhodnocené, plně podporujeme rozhodnutí našich kuchařek, které se ke stávce připojí. Z tohoto důvodu bude v pondělí 27. 11. na 1 den uzavřena školní jídelna a nebudou se vydávat obědy, které budou automaticky odhlášeny. Počítejte prosím s tím a vybavte vaše dítě velkou svačinou, či obědovým balíčkem.

Za zaměstnance školy Mgr. Markéta Barschová, MBA, ředitelka školy