STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie vyhlásily fotosoutěž, hledají oblíbené místo

 

BRUNTÁLSKO, NYSA | Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne vyhlásily fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“, do které se může přihlásit široká veřejnost. Akce probíhá od 25. února do 5. září 2022.

 

Společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A, zahájily dvě organizace – Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, do kterého zapojily i jejich zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. U této příležitosti vyhlásily fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“.

„Do fotografické soutěže, která probíhá až do 5. září 2022, se může zapojit široká veřejnost z české i polské strany. Stačí, když nám na e-mail foto@stabruntalsko.cz, zašlete jednu fotografii s názvem a vaším kontaktem,“ popisuje přihlášení se do soutěže zakladatel společnosti Studio STA – multimediální agentura o.p.s. Radek Vráblík.

Soutěží se o hodnotné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne v listopadu 2022. „Společně chceme objevit krásná místa našich česko-polských regionů, a to očima našich spoluobčanů. Následně odprezentujeme všechny zaslané fotografie do soutěže a necháme veřejnost vybrat tu nejkrásnější. Další tři fotografie vybere hodnotící komise,“ doplnil prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.

Podrobnější informace najdete na česko-polském plakátu anebo na zpravodajských portálech STA Bruntálsko www.stabruntalsko.cz a Nowiny Nyskie nowinynyskie.com.pl.