Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh "Centrum města Břidličná"

18.11.2016 — Monika Kováčová   Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh "Centrum města Břidličná"  


NÁVRH O SOUTĚŽ "CENTRUM MĚSTA BŘIDLIČNÁ"

Město Břidličná mělo své historické a správní centrum na kopci nad pravým břehem řeky Moravice, kde se také doposud toto centrum nachází. Toto centrum se spolu s obcí přirozeně vyvíjelo. Změna v urbanistickém rozložení nastala až s poválečným rozvojem výroby zpracování hliníku. Především v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století si skokový rozvoj Kovohutí vyžádal velkou potřebu pracovních sil spojenou s novou výstavbou v městě Břidličná.

Novodobá zástavba masového bydlení v bytových domech umístěných na svahu s „občanskou vybaveností“ (Kulturní dům, obchody, krytý bazén) byla podřízena výrobě a dovozu pracovních sil. Je zřetelně, že nebyla poptávka po takovém způsobu rozvoje města, který by organicky navázal na historickou stopu, sociologické aspekty, morfologii terénu, klima atd. Což dnes městu přináší mnoho problémů.

Město Břidličná se rozhodlo tyto problémy řešit, tento stav změnit. Město hledá řešení a cestu urbanisticko architektonickou dvoufázovou soutěží; přičemž právě s vědomím složitosti vypisuje 1. fázi soutěže jako formu ideovou, soustředěnou na vyhledání nejvhodnějšího konceptu.

Zadávací podmínky proto ponechává v rovině záměru a připouští, že teprve na základě výsledků 1. fáze soutěže bude možné definovat závazný „stavební program“.

 

Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou  se stanovuje na 15.12. 2016 do 15 hodin.

 

 

Odpovědi na dotazy k soutěžním podmínkám a podkladům

1. DOTAZ

původní znění:

g.3) jsou autorizovanými architekty v oboru architektura a územní plánování podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

správné znění:

g.3) jsou autorizovanými architekty dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

2. DOTAZ

původní znění:

1.5. PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Jméno: Ing. arch. Ludvík Grym

Adresa: 602 00 Brno, Lipová 17

Tel/fax: 545 234 623, 606 782 220

E-mail:  grym@paw.cz

správné znění:

1.5. PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

Jméno: Bc.Monika Kováčová

Adresa: Město Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

Tel/fax: 554 773 536

E-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz

Novinky emailem Hlášení rozhlasu, informace z úřadu. Odběr lze kdykoliv zrušit.

© Město Břidličná
KontaktProhlášení o přístupnostiAdministrace